برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ارزیابی عوامل موثر بر خطر شوری آبهای زیرزمینی با استفاده از روش‌های داده‌کاوی و آماری در مناطق خشک و نیمه‌خشک (1717 مشاهده)
ارزیابی کارایی مدل های یادگیری ماشین در تهیه نقشه احتمال خطر سیل (1656 مشاهده)
پهنه‌بندی و بررسی روند شوری خاک با استفاده از داده‌های سنجش از دور و زمین آمار (مطالعه موردی: دشت سگزی، اصفهان) (1557 مشاهده)
پیش بینی اثرات تغییر کاربری اراضی بر کیفیت زیستگاه حوزه سد نرماب در استان گلستان (1552 مشاهده)
اثر خاک‌پوش‌ های مختلف بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی رسوبات بادرفتی (1487 مشاهده)
بررسی نتایج احیای اراضی جنگلی با اجرای جنگل‎کاری بنه و بادام کوهی در شهرستان خاتم، استان یزد (1464 مشاهده)
ایجاد و احیای پوسته‌های زیستی در بوم‌سازگان‌های تخریب‌یافته با فن‌‌آوری تلقیح سیانوباکتریایی (1449 مشاهده)
تأثیر سیلاب بر ذخیره کربن و نیتروژن خاک رویشگاه سه گونه گیاهی .Tamarix sp، Halostachys belangeriana و Suaeda fruticosa در منطقه کوه خواجه سیستان (1392 مشاهده)
مقایسه ترکیب و تنوع گونه‌ای در دو کاربری مرتع و دیمزار رها‌شده همجوار در شهرستان سنندج (1368 مشاهده)
بررسی پارامترهای مؤثر بر آزادسازی و انتشار فلز سنگین نیکل از پسماند الکتریکی در محیط‌های آبی و خاکی (1310 مشاهده)
بررسی امکان تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از داده های رقومی لندست -8 (مطالعه موردی: بخش داشلی برون- استان گلستان) (1269 مشاهده)
مقایسه روش های درخت تصمیم و شبکه عصبی در پیش بینی شوری خاک در غرب دریاچه ارومیه (1236 مشاهده)
ارزیابی آلودگی نیتراتی منابع آب زیرزمینی دشت ساری (1166 مشاهده)
بررسی روند تغییرات شاخص NDVI حاصل از تصاویر سنجنده مودیس (مطالعه موردی: استان اصفهان) (1105 مشاهده)
مقایسه تاثیر عملیات خاک ورزی در توالی های زمانی مختلف بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی (مطالعه موردی: اراضی کشاورزی روستای قره بلاغ، شرق شهرستان آق قلا) (1065 مشاهده)
بررسی وضعیت فرسایش بادی و شناسایی گونه‌های مناسب حفاظت خاک (منطقه مورد مطالعه قرقری سیستان) (1025 مشاهده)
تأثیر تغییر کاربری اراضی بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و کانی‌شناسی خاک‌های منطقه کارزان در استان ایلام (1014 مشاهده)
مقایسه الگوریتم های طبقه بندی نوع کاربری در تهیه نقشه کاربری اراضی در حوزه آبخیز زنوز چای استان آذربایجان شرقی (1009 مشاهده)
ارزیابی پتانسیل حساسیت اراضی نسبت به پدیده فرونشست با استفاده از روش PCSM و تئوری آنتروپی شانون (مطالعه موردی: دشت ابرکوه) (1003 مشاهده)
بررسی روند بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA با تاکید بر سه معیار اقلیم، آب و زمین شناسی (مطالعه موردی: دشت دهلران استان ایلام) (972 مشاهده)
بررسی نیازهای رویشگاهی سماق (Rhus coriaria) به منظور احیای آن در ذخیره‌گاه جنگلی سماقلوی شهرستان شازند (967 مشاهده)
اثر توده های تخریب شده (بهره برداری شده) و تخریب نشده (بهره برداری نشده) درختان جنگلی بر خصوصیات و ذخیره کربن خاک (966 مشاهده)
مقایسه‌ی اثر لاشبرگ درختان بر مولفه‌های هیدرولوژیکی فرسایش سطحی در دامنه‌های با نیمرخ خطی، مقعر و محدب (930 مشاهده)
تحلیل راهبردهای مقابله با بیابان زایی منتج از مدل های تصمیم گیری با کاربرد تابع ارزیابی طبقه‌بندی گروهی (896 مشاهده)
بررسی تأثیر قرق بر برخی از خصوصیات خاک، ترسیب کربن و برآورد ارزش اقتصادی کربن ترسیب شده (مطالعه موردی: مراتع خشک شمال گنبدکاووس) (764 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ارزیابی کارایی مدل های یادگیری ماشین در تهیه نقشه احتمال خطر سیل (905 دریافت)
پهنه‌بندی و بررسی روند شوری خاک با استفاده از داده‌های سنجش از دور و زمین آمار (مطالعه موردی: دشت سگزی، اصفهان) (621 دریافت)
بررسی نتایج احیای اراضی جنگلی با اجرای جنگل‎کاری بنه و بادام کوهی در شهرستان خاتم، استان یزد (609 دریافت)
ایجاد و احیای پوسته‌های زیستی در بوم‌سازگان‌های تخریب‌یافته با فن‌‌آوری تلقیح سیانوباکتریایی (570 دریافت)
اثر خاک‌پوش‌ های مختلف بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی رسوبات بادرفتی (555 دریافت)
بررسی پارامترهای مؤثر بر آزادسازی و انتشار فلز سنگین نیکل از پسماند الکتریکی در محیط‌های آبی و خاکی (508 دریافت)
تأثیر سیلاب بر ذخیره کربن و نیتروژن خاک رویشگاه سه گونه گیاهی .Tamarix sp، Halostachys belangeriana و Suaeda fruticosa در منطقه کوه خواجه سیستان (484 دریافت)
ارزیابی عوامل موثر بر خطر شوری آبهای زیرزمینی با استفاده از روش‌های داده‌کاوی و آماری در مناطق خشک و نیمه‌خشک (465 دریافت)
پیش بینی اثرات تغییر کاربری اراضی بر کیفیت زیستگاه حوزه سد نرماب در استان گلستان (463 دریافت)
مقایسه روش های درخت تصمیم و شبکه عصبی در پیش بینی شوری خاک در غرب دریاچه ارومیه (445 دریافت)
بررسی امکان تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از داده های رقومی لندست -8 (مطالعه موردی: بخش داشلی برون- استان گلستان) (443 دریافت)
مقایسه ترکیب و تنوع گونه‌ای در دو کاربری مرتع و دیمزار رها‌شده همجوار در شهرستان سنندج (439 دریافت)
مقایسه تاثیر عملیات خاک ورزی در توالی های زمانی مختلف بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی (مطالعه موردی: اراضی کشاورزی روستای قره بلاغ، شرق شهرستان آق قلا) (421 دریافت)
بررسی وضعیت فرسایش بادی و شناسایی گونه‌های مناسب حفاظت خاک (منطقه مورد مطالعه قرقری سیستان) (395 دریافت)
ارزیابی آلودگی نیتراتی منابع آب زیرزمینی دشت ساری (388 دریافت)
بررسی روند تغییرات شاخص NDVI حاصل از تصاویر سنجنده مودیس (مطالعه موردی: استان اصفهان) (360 دریافت)
اثر توده های تخریب شده (بهره برداری شده) و تخریب نشده (بهره برداری نشده) درختان جنگلی بر خصوصیات و ذخیره کربن خاک (357 دریافت)
تهیه نقشه تغییرات شوری خاک در دشت میاندوآب با استفاده از تصاویر ماهواره ای (352 دریافت)
ارزیابی پتانسیل حساسیت اراضی نسبت به پدیده فرونشست با استفاده از روش PCSM و تئوری آنتروپی شانون (مطالعه موردی: دشت ابرکوه) (349 دریافت)
مقایسه الگوریتم های طبقه بندی نوع کاربری در تهیه نقشه کاربری اراضی در حوزه آبخیز زنوز چای استان آذربایجان شرقی (344 دریافت)
بررسی روند بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA با تاکید بر سه معیار اقلیم، آب و زمین شناسی (مطالعه موردی: دشت دهلران استان ایلام) (333 دریافت)
اثر اعمال اقدامات مدیریت اراضی بر فرسایش خاک و تولید رسوب در حوزه آبخیز گلازچای اشنویه، آذربایجان غربی (316 دریافت)
مقایسه‌ی اثر لاشبرگ درختان بر مولفه‌های هیدرولوژیکی فرسایش سطحی در دامنه‌های با نیمرخ خطی، مقعر و محدب (309 دریافت)
بررسی نیازهای رویشگاهی سماق (Rhus coriaria) به منظور احیای آن در ذخیره‌گاه جنگلی سماقلوی شهرستان شازند (305 دریافت)
تأثیر تغییر کاربری اراضی بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و کانی‌شناسی خاک‌های منطقه کارزان در استان ایلام (300 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
هیات تحریریه ( 7672 بازدید)
راهنمای نگارش ( 6593 بازدید)
درباره نشریه ( 6292 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 3855 بازدید)
فرم تعهدنامه ( 3556 بازدید)
هزینه چاپ مقاله ( 3129 بازدید)
تماس با ما ( 3066 بازدید)
ف ( 2973 بازدید)
اهداف ( 2950 بازدید)
ثبت مقالات در پایگاه مجلات ( 1814 بازدید)
پیگیری وضعیت مقالات ( 1733 بازدید)
فرآیند ارسال و پذیرش مقالات در سامانه نشریات داشگاه ( 1113 بازدید)
لزوم تطبیق کامل مقالات ارسالی با فرمت مجله ( 995 بازدید)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 977 بازدید)
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه ( 972 بازدید)
منشور اخلاقی نشریات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ( 943 بازدید)
انتصاب مدیر اجرایی نشریات دانشگاه ( 933 بازدید)
عضویت در شبکه اجتماعی ( 915 بازدید)
مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 889 بازدید)
کلیه شماره های نشریه ( 886 بازدید)
آخرین شماره ( 878 بازدید)
داوران شماره جاری ( 878 بازدید)
آمار نشریه ( 868 بازدید)
کلمات کلیدی ( 863 بازدید)
ISSN ( 860 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 83 ارسال)
ثبت مقالات در پایگاه مجلات ( 81 ارسال)
پیگیری وضعیت مقالات ( 60 ارسال)
درباره نشریه ( 55 ارسال)
هیات تحریریه ( 52 ارسال)
فرم تعهدنامه ( 52 ارسال)
اهداف ( 52 ارسال)
تماس با ما ( 52 ارسال)
ف ( 50 ارسال)
راهنمای نگارش ( 49 ارسال)
هزینه چاپ مقاله ( 43 ارسال)
تخریب و احیاء اراضی طبیعی ( 37 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش ( 817 چاپ)
هیات تحریریه ( 741 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 710 چاپ)
درباره نشریه ( 681 چاپ)
فرم تعهدنامه ( 590 چاپ)
ف ( 582 چاپ)
تماس با ما ( 569 چاپ)
هزینه چاپ مقاله ( 557 چاپ)
پیگیری وضعیت مقالات ( 540 چاپ)
ثبت مقالات در پایگاه مجلات ( 537 چاپ)
اهداف ( 463 چاپ)
تخریب و احیاء اراضی طبیعی ( 316 چاپ)
فرآیند ارسال و پذیرش مقالات در سامانه نشریات داشگاه ( 285 چاپ)
عضویت در شبکه اجتماعی ( 263 چاپ)
کلمات کلیدی ( 260 چاپ)
منشور اخلاقی نشریات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ( 252 چاپ)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 249 چاپ)
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه ( 240 چاپ)
لزوم تطبیق کامل مقالات ارسالی با فرمت مجله ( 239 چاپ)
آمار نشریه ( 236 چاپ)
تبعیت از قوانین COPE ( 232 چاپ)
مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 214 چاپ)
کلیه شماره های نشریه ( 199 چاپ)
انتصاب مدیر اجرایی نشریات دانشگاه ( 193 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تخریب و احیاء اراضی طبیعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Degradation and Rehabilitation of Natural Land

Designed & Developed by : Yektaweb