دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 36
Homepage URL http://drnl.sanru.ac.ir
Contact name: Degradation and Rehabilitation of Natural Land
Contact Email drnl@sanru.ac.ir

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes http://drnl.sanru.ac.ir/mag-volumes.php

List of issues http://drnl.sanru.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=1
http://drnl.sanru.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=2
http://drnl.sanru.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=2

List of articles http://drnl.sanru.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=1
http://drnl.sanru.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=2
http://drnl.sanru.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=3

Abstract examples (Persian) http://drnl.sanru.ac.ir/article-1-132-fa.html
http://drnl.sanru.ac.ir/article-1-133-fa.html
http://drnl.sanru.ac.ir/article-1-136-fa.html
http://drnl.sanru.ac.ir/article-1-149-fa.html
http://drnl.sanru.ac.ir/article-1-163-fa.html

Article examples (Persian) http://drnl.sanru.ac.ir/article-1-132-fa.pdf
http://drnl.sanru.ac.ir/article-1-133-fa.pdf
http://drnl.sanru.ac.ir/article-1-136-fa.pdf
http://drnl.sanru.ac.ir/article-1-149-fa.pdf
http://drnl.sanru.ac.ir/article-1-163-fa.pdf

Abstract examples (English) http://drnl.sanru.ac.ir/article-1-132-en.html
http://drnl.sanru.ac.ir/article-1-133-en.html
http://drnl.sanru.ac.ir/article-1-136-en.html
http://drnl.sanru.ac.ir/article-1-149-en.html
http://drnl.sanru.ac.ir/article-1-163-en.html

Article examples (English) http://drnl.sanru.ac.ir/article-1-132-en.pdf
http://drnl.sanru.ac.ir/article-1-133-en.pdf
http://drnl.sanru.ac.ir/article-1-136-en.pdf
http://drnl.sanru.ac.ir/article-1-149-en.pdf
http://drnl.sanru.ac.ir/article-1-163-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تخریب و احیاء اراضی طبیعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Degradation and Rehabilitation of Natural Land

Designed & Developed by : Yektaweb