تخریب و احیاء اراضی طبیعی- هزینه داوری و هزینه پذیرش: ندارد
هزینه داوری و هزینه پذیرش: ندارد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/15 | 
قابل توجه نویسندگان محترم
لازم به ذکر است نشریه تخریب و احیا اراضی طبیعی هیچگونه مبلغی در قبال بررسی اولیه و پذیرش نهایی مقاله از نویسندگان محترم دریافت نخواهد کرد و دسترسی به مقالات نشریه نیز آزاد و رایگان است.
نشانی مطلب در وبگاه تخریب و احیاء اراضی طبیعی:
http://drnl.sanru.ac.ir/find.php?item=1.84.49.fa
برگشت به اصل مطلب