تخریب و احیاء اراضی طبیعی- صفحه اصلی
ثبت مقالات در پایگاه مجلات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به اطلاع نویسندگان و همکاران گرامی می رساند که پذیرش مقالات فقط از طریق پایگاه اینترنتی مجلات انجام می شود.

برای ارسال مقاله نخست فرم ثبت نام پایگاه را پر کنید و سپس به بخش ارسال مقاله مراجعه نمایید

نشانی مطلب در وبگاه تخریب و احیاء اراضی طبیعی:
http://drnl.sanru.ac.ir/find.php?item=1.38.19.fa
برگشت به اصل مطلب