تخریب و احیاء اراضی طبیعی- عدم دریافت هزینه ها
عدم دریافت هزینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/12/1 | 

لازم به ذکر است نشریه تخریب و احیای اراضی طبیعی هیچگونه مبلغی در قبال بررسی اولیه و پذیرش نهایی مقاله از نویسندگان محترم  دریافت نخواهد کرد و دسترسی به مقالات نشریه نیز آزاد و رایگان است.

نشانی مطلب در وبگاه تخریب و احیاء اراضی طبیعی:
http://drnl.sanru.ac.ir/find-1.111.81.fa.html
برگشت به اصل مطلب